Terapi Rasulullah Untuk Orang Yang Terkena Sengatan Binatang

Terapi Rasulullah Untuk Orang Yang Terkena Sengatan Binatang adalah ruqyah ilahiyah. Dijelaskan dalam Shahihain dari hadis Abu Sa’id al-khudri, dia berkata “Serombongan sahabat Rasulullah Saw mengadakan suatu perjalanan sehingga mereka sampai di suatu perkampungan Arab. Setelah sampai diperkampungan itu, mereka… Continue Reading